Zespół

                 

mw

Założyciel
 

Marcin Wielebski,  współwłaściciel, od  2007  pracuje w sektorze prywatnym – budownictwo, zajmując się głownie konstrukcjami wykonywanymi z aluminium oraz szkła. Doświadczenie: zakupy, logistyka, projektowanie, nadzór budów oraz sprzedaż, zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Od 2013 prowadzi własną działalność w branży budowlanej, dedykowaną pod rynek zagraniczny. Jako współwłaściciel Nanores odpowiedzialny jest za zarządzanie finansami, reprezentowanie firmy oraz ciągłą ocenę modelu biznesowego firmy.

KONTAKT

mail: marcin.wielebski (at) nanores.pl

 tel. +48 698 444 833 

pm

Założyciel
Kierownik Projektu
 

Mgr inż. Paweł Modrzyński w 2010 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa, jest naukowcem i  inżynierem z 7-letnim, międzynarodowym doświadczeniem zarówno w  środowisku naukowym jak i w przemyśle. W trakcie swojej kariery brał udział w różnorodnych projektach badawczych, począwszy od zastosowania nanotechnologii  w  czujnikach i telekomunikacji, aż do badań dotyczących zielonej energii w instytucjach takich jak: CERN (Szwajcaria), IMEC (Belgia), TEL Solar (Szwajcaria). Aktualnie robi doktorat w dziedzinie fotoniki na Uniwersytecie UCL w  Londynie.

KONTAKT

mail: pawel.modrzynski (at) nanores.pl

tel. +48 604 415 626 

ljg

Szef Działu Rozwoju Biznesu
 

Mgr Jakub Gawczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów zainteresował się technologiami audiowizualnymi, którymi zajmuje się do dnia dzisiejszego. Jego ambicją jest  poprawa  współpracy pomiędzy nauką i biznesem, w celu której wykorzystuje swoją interdyscyplinarną wiedzę. Jakub posiada 10-letnie doświadczenie w relacjach b2b, jak również  niekiedy udziela pomocy prawnej organizacjom pozarządowym.

KONTAKT

mail: jakub.gawczynski (at) nanores.pl

tel. +48 698 777 928 

lpk

Inżynier Projektu
 

Mgr inż. Piotr Kunicki urodził się we Wrocławiu w 1990 roku. W 2014 uzyskał tytuł magistra inżyniera  na  Wydziale  Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki   Politechniki   Wrocławskiej.   Do   jego głównych   zainteresowań naukowych należą technologie zogniskowanych wiązek jonów i elektronów oraz elektronika analogowa. Obecnie pracuje jako inżynier projektu w firmie Nanores i równocześnie jest doktorantem na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zajmuje się systemami nanoelektromechanicznymi (NEMS) wytwarzanymi technologiami  FIB  i SEM.  

KONTAKT

 

laz

Inżynier Projektu
 

Mgr inż. Aneta Zięba urodziła się w 1992 roku w Wałbrzychu. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Optoelektronika i Technika Światłowodowa na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują czujniki światłowodowe, struktury fotoniczne oraz technologie zogniskowanych wiązek jonów i elektronów. Pracuje już od ponad roku w firmie Nanores jako specjalista technolog. Obecnie rozpoczęła studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Elektronika, jednocześnie jest uczestnikiem programu „Doktorat wdrożeniowy” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONTAKT

Specjalista ds. Projektów
 

Mgr Grzegorz Krzyszczyk jest absolwentem europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasów studiów zajmuje się tematyką funduszy unijnych, pomocy publicznej oraz finansowaniem projektów. Przez pięć lat pracował w administracji publicznej. Następnie przez ponad dwa lata pracował w organizacjach pozarządowych. Od stycznia 2016 r. zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji dla MŚP oraz na działania innowacyjne.

KONTAKT

 

Obecnie nasz zespół to ponad 30 osób z branży nanotechnologicznej, elektroniki, mechaniki, inżynierii materiałowej, informatyki, chemii i biznesu.

Swoim zaangażowaniem, ale i różnorodnością tworzymy dobrze działającą całość.

#TEAMWORK – nasz sukces budujemy razem.