Zespół

                 

mw

Założyciel
 

Marcin Wielebski,  współwłaściciel, od  2007  pracuje w sektorze prywatnym – budownictwo, zajmując się głownie konstrukcjami wykonywanymi z aluminium oraz szkła. Doświadczenie: zakupy, logistyka, projektowanie, nadzór budów oraz sprzedaż, zarówno na terenie Polski jak i poza jej granicami. Od 2013 prowadzi własną działalność w branży budowlanej, dedykowaną pod rynek zagraniczny. Jako współwłaściciel Nanores odpowiedzialny jest za zarządzanie finansami, reprezentowanie firmy oraz ciągłą ocenę modelu biznesowego firmy.

KONTAKT

mail: marcin.wielebski (at) nanores.pl

 tel. +48 698 444 833 

pm

Założyciel
Kierownik Projektu
 

Mgr inż. Paweł Modrzyński w 2010 roku ukończył studia magisterskie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Inżynieria Materiałowa, jest naukowcem i  inżynierem z 7-letnim, międzynarodowym doświadczeniem zarówno w  środowisku naukowym jak i w przemyśle. W trakcie swojej kariery brał udział w różnorodnych projektach badawczych, począwszy od zastosowania nanotechnologii  w  czujnikach i telekomunikacji, aż do badań dotyczących zielonej energii w instytucjach takich jak: CERN (Szwajcaria), IMEC (Belgia), TEL Solar (Szwajcaria). Aktualnie robi doktorat w dziedzinie fotoniki na Uniwersytecie UCL w  Londynie.

KONTAKT

mail: pawel.modrzynski (at) nanores.pl

tel. +48 604 415 626 

ljg

Szef Działu Rozwoju Biznesu
 

Mgr Jakub Gawczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Podczas studiów zainteresował się technologiami audiowizualnymi, którymi zajmuje się do dnia dzisiejszego. Jego ambicją jest  poprawa  współpracy pomiędzy nauką i biznesem, w celu której wykorzystuje swoją interdyscyplinarną wiedzę. Jakub posiada 10-letnie doświadczenie w relacjach b2b, jak również  niekiedy udziela pomocy prawnej organizacjom pozarządowym.

KONTAKT

mail: jakub.gawczynski (at) nanores.pl

tel. +48 698 777 928 

 

laz

Kierownik Laboratorium
 

Mgr inż. Aneta Zięba urodziła się w 1992 roku w Wałbrzychu. W 2016 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku Optoelektronika i Technika Światłowodowa na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej. Jej zainteresowania naukowe obejmują czujniki światłowodowe, struktury fotoniczne oraz technologie zogniskowanych wiązek jonów i elektronów. Pracuje już od ponad trzech lat w firmie Nanores, najpierw jako Specjalista Technolog, obecnie jako Kierownik Laboratorium. Trzy lata temu rozpoczęła studia doktoranckie na Politechnice Wrocławskiej na kierunku Elektronika, jednocześnie jest uczestnikiem programu „Doktorat wdrożeniowy” finansowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KONTAKT

Specjalista ds. Projektów
 

Mgr Grzegorz Krzyszczyk jest absolwentem europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czasów studiów zajmuje się tematyką funduszy unijnych, pomocy publicznej oraz finansowaniem projektów. Przez pięć lat pracował w administracji publicznej. Następnie przez ponad dwa lata pracował w organizacjach pozarządowych. Od stycznia 2016 r. zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem dotacji dla MŚP oraz na działania innowacyjne.

KONTAKT

lpk

Inżynier Projektu
 

Mgr inż. Piotr Kunicki urodził się we Wrocławiu w 1990 roku. W 2014 uzyskał tytuł magistra inżyniera  na  Wydziale  Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki   Politechniki   Wrocławskiej.   Do   jego głównych   zainteresowań naukowych należą technologie zogniskowanych wiązek jonów i elektronów oraz elektronika analogowa. Obecnie pracuje jako inżynier projektu w firmie Nanores i równocześnie jest doktorantem na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zajmuje się systemami nanoelektromechanicznymi (NEMS) wytwarzanymi technologiami  FIB  i SEM.  

KONTAKT

 

Obecnie nasz zespół to ponad 30 osób z branży nanotechnologicznej, elektroniki, mechaniki, inżynierii materiałowej, informatyki, chemii i biznesu.

Swoim zaangażowaniem, ale i różnorodnością tworzymy dobrze działającą całość.

#TEAMWORK – nasz sukces budujemy razem.