Usługi

 

3

Badania powierzchni (SEM)
 

Badania przeprowadzane za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM) pozwalają na weryfikację kształtu, składu pierwiastkowego oraz kontrastu materiałowego w skali mikro i nano.

 

7

Badania przekroju (SEM/Xe-PFIB/Ga-FIB)
 

Podczas tych badań tworzony jest lokalny zgład, którego powierzchnia jest polerowana wiązką jonów. Pozwala to na analizę powierzchni przekroju badanego obiektu technikami mikroskopii elektronowej oraz jonowej. Są to badania doskonałe do analizy jakości spieków, spawów i wielowarstwowych struktur (np. układów scalonych czy powłok antyrefleksyjnych).

 

Analiza składu pierwiastkowego EDS
 

Podczas obrazowania wiązką elektronową, atomy preparatu emitują charakterystyczne promieniowanie rentgenowskie, które jest niepowtarzalne dla każdego pierwiastka. Zaawansowany detektor EDS zbiera ten sygnał i przeprowadza analizę składu pierwiastkowego. Możliwe jest utworzenie mapy pierwiastkowej danej powierzchni oraz zestawienie masowego i ilościowego składu pierwiastkowego.

 

8

Preparatyka próbek dla transmisyjnej mikroskopii elektronowej TEM
 

Oferujemy tworzenie niezwykle cienkich próbek (lameli) przeznaczonych do badań TEM. Gwarantujemy grubość próbki poniżej 100 nm (w zależności od materiału grubość próbki może być  mniejsza  niż  20 nm).  Lamele  są  przez nas przygotowywane
z obszaru próbki wskazanego przez klienta, polerowane i gotowe do pomiarów TEM. Technologia Xe-PFIB, ze względu na używane jony ksenonu, umożliwia przygotowywanie próbek nieosiągalnych z użyciem technologii Ga-FIB, między innymi próbek aluminiowych czy zawierających gal.

 

Prototypowanie
 

Wykorzystując nasz sprzęt oraz wiedzę i doświadczenie jesteśmy w stanie zaoferować   również             usługi             prototypowania            struktur             z           dziedzin:           mikro
i nanoelektroniki (NEMS i MEMS), automatyki (mikro- i nanofluidyka), optyki (kryształy fotoniczne, mikro- i nanosoczewki) oraz wielu innych.

 

2

Prototypowanie oraz modyfikacja tipów AFM
 

Wiązka jonów umożliwia dokładną modyfikację ostrza belki (ang. cantilever tip) w celu poprawienia krzywizny ostrza, kształtu czy stosunku wysokości do szerokości podstawy oraz jego zaostrzenie. Wykonujemy zlecenia na podstawie indywidualnych i specjalnych zamówień, tzn. do nietypowych zastosowań. Jesteśmy w stanie uzupełnić szeroką ofertę rynku belek AFM o zindywidualizowane i niestandardowe modele do specjalistycznych badań.

 

2

Prototypowanie oraz modyfikacja belek AFM
 

Za pomocą skupionej wiązki jonów (ang. focused ion beam), możemy wykonać precyzyjne modyfikacje belek do pomiarów w mikroskopii sił atomowych (ang. atomic force microscopy). Typową modyfikacją jest wykonywanie otworów w belce, dzięki czemu zmieniane są jej parametry takie jak stała sprężystości, masa, a co za tym idzie, częstotliwość rezonansowa.

 

2

Badania powierzchni (AFM)
 

Badania powierzchni ukazujące różnice wysokości w skali atomowej są idealną metodą badania chropowatości materiałów oraz weryfikacji poprawności procesów nanoszenia wszelkich warstw na dowolnym etapie produkcji.

 

5

Rekonstrukcja 3D (SEM/Xe-PFIB/Ga-FIB)
 

Dzięki naszym zaawansowanym urządzeniom oraz profesjonalnemu oprogramowaniu jesteśmy w stanie wykonać wizualizacje, analizę i prezentację danych w trzech wymiarach. Umożliwia to badanie kształtu, objętości, składu pierwiastkowego i analizy statystyczne badanych próbek.

Usuwanie materiału – próbka ze stali z domieszką aluminium – widok z mikroskopu elektronowego (SEM)

 

Usuwanie materiału – próbka ze stali z domieszką aluminium – widok z mikroskopu jonowego (FIB)

 

Rekonstrukcja 3D usuniętego materiału

 

9

Czyszczenie plazmą/ultradźwiękami (Plasma Cleaner/Myjka ultradźwiękowa)
 

Oferujemy również czyszczenie za pomocą plazmy oraz ultradźwiękami. Technologia czyszczenia plazmowego zapewnia usuwanie nano-zanieczyszczeń oraz modyfikacje lub poprawianie właściwości fizycznych i chemicznych powierzchni. Technologia ultradźwiękowa jest stosowana przede wszystkim do oczyszczania powierzchni próbek o rozwiniętych kształtach. Proces mycia polega na zjawisku kawitacji – pęcherzyki powietrza, wywołane falami ciśnienia o wysokiej częstotliwości, implodują na powierzchni oczyszczanego przedmiotu, usuwając zanieczyszczenia.

4

Nanoszenie cienkich warstw węglowych (Napylarka próżniowa)
 

Nasza napylarka próżniowa jest idealna do nanoszenia cienkich, bardzo stabilnych przewodzących   warstw  węglowych   oraz  metalicznych.  Znajdują  one   zastosowanie
w transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej (TEM, SEM)

Planowanie badań
 

Oprócz samych usług badawczych oferujemy również pomoc w planowaniu badań. Na podstawie rozmowy z klientem zaproponujemy plan badawczy, dzięki któremu dany problem zostanie rozwiązany w optymalny sposób, co zapewni minimalizację kosztów.

Badania do publikacji
 

Zapraszamy do współpracy naukowców przygotowujących publikacje lub prace doktorskie. Z miłą chęcią pomożemy w ich realizacji poprzez przeprowadzenie drobnych, darmowych prac badawczych. Więcej informacji