Usługi dedykowane

 

Dla naszych klientów przygotowaliśmy dedykowane oferty zawierające przykłady zastosowań szczególnie istotnych dla danej gałęzi przemysłu. Przykłady ilustrowane są rzeczywistymi wynikami badań.

 

Badania materiałowe
 

Laboratorium Nanores dysponując najnowocześniejszymi mikroskopami elektronowymi DualBeam oferuje szeroki zakres badań materiałowych, które obejmują analizę składu pierwiastkowego z użyciem detektora EDS, badanie przekrojów próbek, rekonstrukcję 3D usuniętych warstw, preparatykę próbek TEM, jak również badania powierzchniowe mikroskopem AFM. 

Pełna oferta

 

Badania komponentów do samolotów, pojazdów i maszyn 
 

Laboratorium Nanores oferuje badania materiałowe wnętrza i powierzchni komponentów do samolotów, pojazdów i maszyn. Najnowocześniejsze mikroskopy DualBeam pozwalają na dokładną analizę składu pierwiastkowego, rekonstrukcję 3D usuniętych warstw oraz wykonywanie lokalnych zgładów w celu analizy wnętrza materiału na przykład elementów poddanych uprzednio testom zmęczeniowym. 

Pełna oferta

 

Badania dla przemysłu elektronicznego, półprzewodników oraz baterii
 

Laboratorium Nanores dysponując najnowocześniejszymi mikroskopami elektronowymi DualBeam oferuje zaawansowane narzędzie do rozwijania, prototypowania, analizy niezawodności i kontroli układów scalonych. Umożliwia również badania składu pierwiastkowego i przekrojów baterii i elektrod oraz delikatnych nano- i mikrostruktur wyświetlaczy. 

Pełna oferta

 

Badania dla spawów, spieków itp.
 

Laboratorium Nanores dysponując najnowocześniejszymi mikroskopami elektronowymi DualBeam oferuje między innymi badania dużych przekrojów do wyznaczenia parametrów powierzchni spieków oraz zautomatyzowaną analizę wymiaru cząsteczek, ziaren lub porów na podstawie obrazów SEM. 

Pełna oferta

 

Badania dla przemysłu zbrojeniowego
 

Laboratorium Nanores dysponując najnowocześniejszymi mikroskopami elektronowymi DualBeam oferuje badania materiałowe metali i stopów obejmujące między innymi analizę pierwiastkową i badania parametrów mechanicznych i powierzchniowych. Umożliwia również analizę przekrojów i rekonstrukcję 3D oraz pomiary elektryczne układów scalonych w mikroskali. 

Pełna oferta

 

Modyfikacje układów scalonych oraz ich badania
 

Laboratorium Nanores dysponując najnowocześniejszymi mikroskopami elektronowymi DualBeam w połączeniu ze zdjęciami z mikrotomografu komputerowego umożliwia modyfikację układów scalonych poprzez crossowanie i przekierowywanie sygnałów. Umożliwia również precyzyjne podłączanie sond elektrycznych analizujących pracę chipa. 

Pełna oferta

 

Badania silników turbośmigłowych i innych
 

Laboratorium Nanores dysponując najnowocześniejszymi mikroskopami elektronowymi DualBeam oferuje szeroki zakres badań materiałowych, które obejmują analizę składu pierwiastkowego z użyciem detektora EDS, badanie przekrojów próbek, rekonstrukcję 3D usuniętych warstw oraz badania próbek po testach zmęczeniowych. 

Pełna oferta

 

Badania dla przemysłu żeliwnego
 

Laboratorium Nanores dysponując najnowocześniejszymi mikroskopami elektronowymi DualBeam oferuje analizę stopów metali pod kątem składu pierwiastkowego punktowego oraz w formie map oraz badania przekrojów z rekonstrukcją 3D. Umożliwia również badania próbek poddanych uprzednio testom zmęczeniowym w celu określenia właściwości mechanicznych. 

Pełna oferta