Projekty

FE RP UE

favicon Realizujemy projekt w ramach poddziałania 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand pn. „Promocja marki DiamantsVivants na rynkach zagranicznych”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest rozpoczęcie sprzedaży eksportowej usług jubilerskich przez firmę Nanores Sp. z .o.o. Sp. k. oraz zwiększenie rozpoznawalności marki DiamantsVivants zagranicą.

Całkowita wartość projektu: 172 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 122 688,00 PLN

 

FE RP UE

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

FE RP UE

favicon Realizujemy projekt pn. „Opracowanie czujników do pomiarów ekstremalnych ciśnień” we współpracy z Politechniką Wrocławską. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka Konkurs 1/4.1.4/2020 – Projekty aplikacyjne.

Celem projektu jest opracowanie i przygotowanie do wdrożenia dwóch innowacyjnych produktów – miniaturowego czujnika wysokiego ciśnienia oraz czujnika wysokiej próżni – wraz z technologią ich produkcji.

Całkowita wartość projektu: 15 818 977,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 12 730 596,61 zł

 

FE RP UE

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

FE RP UE

favicon Realizujemy projekt pn. „Technologia łączenia światłowodów NanoLensConnection”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka.

Celem projektu jest opracowanie nowej innowacyjnej technologii rozłącznych połączeń światłowodowych.

Całkowita wartość projektu: 7 861 282,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 903 788,73 zł

 

FE RP UE

favicon Realizowaliśmy projekt w ramach konkursu 1/1.1.1/2015 Szybka ścieżka pn. „Opracowanie usług NanoPatterning, NanoMarking oraz NanoIndividualization wraz z technologią innowacyjnych źródeł jonów dla Focused Ion Beam.”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem projektu było opracowanie technologii wykorzystania mikroskopu jonowego (Focused Ion Beam) w branży jubilerskiej i obrocie kamieniami szlachetnymi, w szczególności diamentami.

Całkowita wartość projektu: 9.589.867,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7.518.083,86 zł