Projekty

FE RP UE

favicon Realizujemy projekt w ramach konkursu 2/1.1.1/2019 Szybka ścieżka pn. „Technologia łączenia światłowodów NanoLensConnection”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie nowej innowacyjnej technologii rozłącznych połączeń światłowodowych.

Całkowita wartość projektu: 7 861 282,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 903 788,73 zł

 

FE RP UE

favicon Realizujemy projekt w ramach konkursu 1/1.1.1/2015 Szybka ścieżka pn. „Opracowanie usług NanoPatterning, NanoMarking oraz NanoIndividualization wraz z technologią innowacyjnych źródeł jonów dla Focused Ion Beam.”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wykorzystania mikroskopu jonowego (Focused Ion Beam) w branży jubilerskiej i obrocie kamieniami szlachetnymi, w szczególności diamentami.

Całkowita wartość projektu: 9.589.867,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7.518.083,86 zł