THE BLOG

07.12
2018

Nanores is recruiting

Are you interested in paid internship in hi-tech, innovative start-up?
If the answer is 'yes' then we have great news for you smiley !
Nanores is now recruiting students for internship in our laboratory. The internship is planned to begin in January 2019. Please send your offer with CV and cover letter written in English until 14.12.2018.

Internship

We are looking forward to meet you!

07.12
2018

Nanores rekrutuje

Czy jesteś zainteresowany płatnymi praktykami w nowoczesnym, innowacyjnym startupie?
Jeśli odpowiedź brzmi "tak", to mamy dla Ciebie dobrą wiadomość !
Nanores kolejny raz rekrutuje studentów na praktyki w laboratorium. Praktyki rozpoczynają się w styczniu 2019 roku. Prosimy o przesłanie zgłoszenia z załączonym CV i listem motywacyjnym w języku angielskim do 14.12.2018.

Praktyki

Czekamy na Ciebie!

04.10
2018

Noc Laboratoriów registration

In just 6 days, 10th of October 12.00 o’clock, registration for the Noc Laboratoriów in Nanores and other partner laboratories is starting.
We invite you to visit the registration website www.nanores-noclaboratoriów.evenea.pl and to the organizer's website www.noclaboratoriów.pl.
During the workshops at Nanores, the Participants will have a unique opportunity to see for themselves how the electron-ion microscope works and to learn what interesting technologies scientists deal with in a modern laboratory such as ours.

Don't miss it! 🙂

04.10
2018

Zapisy na Noc Laboratoriów

Już za 6 dni, 10 października o godzinie 12.00, ruszają zapisy na Noc Laboratoriów w Nanores i innych laboratoriach partnerskich.
Zapraszamy na stronę zapisów www.nanores-noclaboratoriów.evenea.pl, oraz na stronę organizatora www.noclaboratoriów.pl.
W trakcie warsztatów w Nanores Uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję zobaczyć na własne oczy, jak pracuje mikroskop elektronowo-jonowy oraz przekonać się, jakimi ciekawymi technologiami zajmują się naukowcy w nowoczesnym laboratorium takim jak nasze.

Nie prześpij tego! 🙂

21.09
2018

Noc Laboratoriów in Nanores

This year, for the first time, Nanores will be an official partner of the IV edition of the Wroclaw event Noc Laboratoriów.

Noc Laboratoriów is an event during which companies and organizations from Wrocław invite You to view spaces that are usually inaccessible to outsiders to show the secrets of their work.
In less than a month, October 20, we will make our laboratories available for You! For a few evening hours we will show you how the electron-ion microscope works, what you can see with it and much more!
More information on the project and other partners can be found on the official website www.noclaboratoriow.pl. The event will be available from October 10 through the www.evenea.pl portal.

You are very welcome to visit us!

Follow us on Facebooku
Details soon.

21.09
2018

Noc Laboratoriów w Nanores

W tym roku Nanores po raz pierwszy będzie partnerem IV edycji wrocławskiej Nocy Laboratoriów.

Noc Laboratoriów to wydarzenie, w czasie którego wrocławskie firmy i organizacje zapraszają do obejrzenia przestrzeni zazwyczaj niedostępnych dla osób postronnych i pokazują tajniki swojej pracy.
Już za niecały miesiąc, 20 października, na kilka wieczornych godzin udostępnimy Wam nasze laboratoria, pokażemy jak działa mikroskop elektronowo-jonowy, co można dzięki niemu zobaczyć i nie tylko!
Więcej informacji na temat przedsięwzięcia i pozostałych partnerów można odnaleźć na oficjalnej stronie www.noclaboratoriow.pl. Na wydarzenie będzie można się zapić od 10 października poprzez portal www.evenea.pl.

Serdecznie zapraszamy!

Polub nas na Facebooku

Szczegóły wkrótce.

30.08
2018

IFA Berlin 2018

Between August 31 and September 5, Nanores Laboratory will participate in the IFA Berlin 2018 – the Global Innovations Show. The event brings together the leaders of the world of electronics and usable technology, scientific researchers, industry professionals and representatives of start-ups. It is an exceptional opportunity for dynamic exchange of knowledge, information and business ideas as well as to learn about the latest market achievements.

30.08
2018

IFA Berlin 2018

W dniach między 31 sierpnia i 5 września Laboratorium Nanores będzie uczestniczyło w berlińskich targach IFA 2018 Międzynarodowej Wystawie Elektroniki Użytkowej i Sprzętu AGD. Wydarzenie zrzesza liderów świata elektroniki i technologii użytkowej, badaczy naukowych, profesjonalistów branżowych oraz przedstawicieli start-upów. Jest to dla nas szczególna okazja na dynamiczną wymianę wiedzy, informacji i pomysłów biznesowych oraz poznanie najnowszych osiągnięć rynku.

 

12.07
2018

11 Międzynarodowa Konferencja dotycząca zagadnień Nanofotoniki ICNP2018

Nanores uczestniczył w 11 Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Nanofotoniki ICNP2018. To była świetna okazja, aby poznać najnowsze osiągnięcia w dziedzinie optyki i fotoniki. Jeden z członków zespołu Nanores miał zaszczyt spotkać Profesora Williama Moernera, który jest jednym z naukowców, którzy wspólnie otrzymali Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2014 r. "za wkład w rozwój mikroskopii fluorescencyjnej wysokiej rozdzielczości".

12.07
2018

The 11th International Conference on Nanophotonics ICNP2018

Nanores participated in the 11th International Conference on Nanophotonics ICNP2018. That was a great opportunity to learn about latest advances in optics and photonics. One of Nanores Team Members had an honour to meet Professor William Moerner, who is one of scientist jointly awarded with the Nobel Prize in Chemistry 2014 "for the development of super-resolved fluorescence microscopy".