THE BLOG

15.10
2019

Laboratory Night Nanores 2019

Laboratory Night Wrocław 2019 !
The only one such night of the year !

This Saturday we will make our laboratories available for you. Together we will discover unknown lands of the micro-world.

Nanores has the only one microscope in Poland with a xenon plasma beam ! 

We work on 4 different microscopes: electron microscope with xenon plasma, electron microscope with gallium ion gun, light microscope and atomic force microscopy.

1,000,000 – one million is the highest magnification ever achieved on one of our microscopes.

See you in Nanores!

15.10
2019

Noc Laboratoriów w Nanores – 2019

Noc laboratoriów Wrocław 2019 !
Jedyna taka noc w roku!

Już w tę sobotę udostępnimy Wam nasze laboratoria, razem odkryjemy nieznane lądy mikroświata.

Nanores posiada jedyny w Polsce mikroskop z działem plazmy ksenonu! Pracujemy na 4 różnych mikroskopach: mikroskopie elektronowym z plazmą ksenonu,
mikroskopie elektronowym z działem jonów galu, mikroskopie świetlnym oraz mikroskopie sił atomowych.

1 000 000 – jeden milion! To największe powiększenie, jakie udało się osiągnąć w naszym laboratorium. 

Do zobaczenia w Nanores!

gallery

15.10
2019

Diamonds💎

Diamonds! 💎💎 – The most precious of all precious stones.

Nanores presents photonic structures on diamonds 😎

15.10
2019

Diamenty 💎

Diamenty ! 😍💎💎 – Najcenniejszymi spośród wszystkich kamieni szlachetnych.

Nanores prezentuje struktury fotoniczne na diamentach😎


 

04.09
2019

The smallest cup

Congrats Karolina Kordek-Khalil!

Do you remember our post announcing 63kth image made in our laboratory https://nanores.pl/2019/08/12/image-number-63-000/?
Here is what you get as a customer for providing a sample for the occasion just as Karolina Kordek-Khalil did ;).
The prize is exceptional and one-of-a-kind the smallest cup in the World topped with free of charge hour-long measurement using one of our SEM microscopes ^_^.

***

04.09
2019

Najmniejszy puchar

 

Gratulacje Karolina Kordek-Khalil!

Pamiętacie post ogłaszający 63 tysięczne zdjęcie wykonane w naszym laboratorium https://nanores.pl/2019/08/12/obraz-numer-63-000/?
Oto, co otrzymujesz od nas za dostarczenie próbki na taką okazję, tak jak zrobiła to Karolina Kordek-Khalil ;).
Nagrodą jest wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju najmniejszy puchar na świecie oraz godzinny pomiar z użyciem jednego z naszych mikroskopów SEM ^_^.

#Nanoresvibe

 

12.08
2019

Image number 63 000!

Image number 63 000! Until now we took 63 797 SEM images – statistically we take an image every 10 minutes. In the picture you can see carbon fiber fabric.  enlightened

#nanotechnology   

………………………………………………………………………………………………………..

12.08
2019

Obraz numer 63 000!

Obraz numer 63 000! Dotychczas zrobiliśmy 63 797 obrazów SEM – statystycznie wykonujemy obraz co 10 minut! Na obrazie tkanina z włókien węglowych.  🤯

#nanotechnologia

……………………………………………………………………………………….. 

 

16.05
2019

Nanores is recruiting again!

If you are interested in paid internship in R&D or Administration and Finances Department – apply on rekrutacja@nanores.pl.

Check the current job and internship offers.

If your skills and experience fit our requirements we will get back to you shortly .

16.05
2019

Nanores znów rekrutuje!

Jeśli jesteś zainteresowany płatnymi praktykami w Dziale R&D lub Dziale Administracyjno Finansowym – zaaplikuj poprzez maila rekrutacja@nanores.pl.

Sprawdź aktualne oferty pracy i praktyk

Jeśli Twoje umiejętności i doświadczenie spełni nasze oczekiwania skontaktujemy się z Tobą .