11.04
2016

Magazyn Gems & Jewelry

Technologie Nanores zostały opisane w magazynie Gems & Jewelry (pdf – strona 39).

http://www.gems-jewelry.pl/assets/files/gems_jewelry_05.pdf