Venture builder
dla innowatorów

Naszą pasją jest pomaganie naukowcom rosnąć.
Wspólnie tworzymy start-upy odpowiadające na technologiczne wyzwania przemysłu.

3
Nanores Lab logo

laboratorium nanotechnologiczne
badania materiałowe
produkcja nano- i mikrokomponentów

RnD Leasing logo

leasing dedykowany zakupom urządzeń
finansowanych z Funduszy Europejskich
i do projektów BiR

Nanores to studio start-upów dla innowatorów z najnowocześniejszym niezależnym laboratorium nanotechnologicznym w Polsce.

Tworzymy projekty będące odpowiedzią na potrzeby przemysłu, bazując na naukowych badaniach i naszych patentach. Jako ponad 50-osobowa, dynamicznie rosnąca organizacja, jesteśmy działającym w synergii zespołem naukowców, inżynierów, ekspertów biznesowych, którzy chcą budować technologiczną przyszłość.

Biuro studia start-upów

Dostarczamy najlepszą technologię, opierając się na zespołach tworzonych przez mądre i zaangażowane osoby.

Doskonalimy nasz ekosystem wspierając się wartością misyjności, współodpowiedzialności i zwinności.

nasze wartości

transparentność i bezpieczeństwo

Chcemy, abyś przejrzyście rozumiał zasady współpracy, tak jak my i czuł, że twój projekt i kariera są bezpieczne.

innowacja

Podejmujemy się działań doskonalących i rozwijających przemysł, na które nikt inny nie wpadł.

misyjność działań

Wierzymy, że to, co robimy, jest potrzebne światu.

venture building

ekosystem badawczo-rozwojowy

To nieograniczone w dostępie laboratorium, współpraca z NCBR, dostęp do wielu partnerów naukowych, wydajny framework pracy.

ekosystem finansowy i administracyjny

Dywersyfikujemy źródła finansowania do rozwoju i komercjalizacji naszych projektów. Zapewniamy technologii nie tylko dach nad biurkiem i dostęp do drukarki, a sprawdzony sposób kształtowania organizacji.

miejsce przyjazne
non-biznesowym founderom, naukowcom

Nasi pomysłodawcy, inżynierowie prowadzą już 20 doktoratów wdrożeniowych. Synergia wymiany myśli i metod w zróżnicowanym środowisku ekspertów dziedzin inżynieryjnych.

lean start-up,
model go-to-market

Wznosimy hi-techowe innowacje do najwyższej gotowości technologicznej i biznesowej. Management R&D wycelowany w sukces rynkowy względem przyszłych potrzeb przemysłu.

business development
i marketing

Tworzymy marki i ich komunikację od podstaw, poprzez networking świadomie budując środowisko biznesowe i otoczenie dla powstającej technologii. Wspólnie zmierzamy do efektywnej komercjalizacji.

Paweł Modrzyński

Paweł Modrzyński

Co-Founder Nanores

„Venture building daje możliwość znalezienia bezpiecznej przystani osobom, które chcą pracować nad technologią, a równocześnie nie boją się odpowiedzi na pytanie, czy ich koncepcja jest potrzebna światu.”

venture builder

projekty seed i start-upy

jakość produkcji
materiałów o zmiennej fazie

Technologia dostarczająca informacji o masie, wilgotności, relacji zawartości fazy mokrej do suchej materiału na najwcześniejszym etapie produkcji. Do stosowania w produkcji materiałów papierniczych, celulozowych lub innych materiałów przechodzących z fazy mokrej lub plastycznej do fazy stałej.

nanotechnologia diamentowa

Technologia poświadczania tożsamości i pochodzenia diamentów na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju przemysłu diamentowego.

czujniki bardzo wysokiej próżni

Produkt to miniaturowy czujnik z gorącą katodą opracowany do szybkiego pomiaru wysokiej i ultra wysokiej próżni.

telekomunikacja

Obniżanie kosztów infrastruktury telekomunikacyjnej za pomocą zwiększania dystansu transmisji światłowodów.

procesy obróbki laserowej

Opracowujemy chromatyczny konfokalny czujnik przemieszczenia przystosowany do integracji z głowicą laserową, który znajdzie zastosowanie w monitorowaniu procesu laserowego i umożliwi pomiar odległości pomiędzy głowicą i obrabianym podłożem.

hardware dla medycyny

Opracowanie nowoczesnego źródła światła w oświetlaczach endoskopowych, bazującego na właściwościach luminescencyjnych grafenu, cechującego się światłem o bardzo wysokim współczynniku oddawania barw i wysokiej stabilności. Polepszamy jakość i komfort pracy chirurgów.

hardware dla medycyny

Innowacyjna maszyna, która umożliwia nakładanie powłok antybakteryjnych na panele dotykowe.

współpracujemy z

FE POIR
Aby zobaczyć projekty R&D prowadzone przy wsparciu Funduszy Europejskich i NCBR, wejdź tutaj: dofinansowania.