Venture builder
dla innowatorów

Inspirujemy się wspieraniem rozwoju naukowców
i zapewniamy osiągnięcie sukcesu. Wspólnie tworzymy start-upy odpowiadające na technologiczne wyzwania przemysłu.

3
Nanores Lab logo

laboratorium nanotechnologiczne
badania materiałowe
produkcja nano- i mikrokomponentów

RnD Leasing logo

leasing dedykowany zakupom urządzeń
finansowanych z Funduszy Europejskich
i do projektów BiR

Urzeczywistniamy naukowe idee.

Korzystając z naszego doświadczenia badawczego, biznesowego i organizacyjnego, przekształcamy wiedzę tworzoną przez naukowców w wartościowe społecznie produkty i usługi.

Przynosimy wartość społecznościom w obszarze domen, którymi się interesujemy poprzez start-upy bazujące na wiedzy tworzonej przez naukowców.

Sprzęt badawczo-laboratoryjny, mikroskop SEM

Jesteśmy venture builderem zaawansowanych technologii. Celem dostarczenia najlepszych produktów opieramy się na zespołach tworzonych przez kompetentne i zaangażowane osoby.

Ciągle doskonalimy nasz ekosystem biznesowy, organizacyjny i naukowy wspierając się wartościami płynącymi z naszego poczucia misji, współodpowiedzialności i zwinności.

venture building

zaplecze badawczo-rozwojowe

To nieograniczone w dostępie laboratoria,  dostęp do wielu partnerów naukowych, wydajny framework pracy projektowej.

zasoby finansowe i administracyjne

Dywersyfikujemy źródła finansowania do rozwoju i komercjalizacji naszych projektów. Zapewniamy technologii nie tylko dach nad biurkiem i dostęp do drukarki, a sprawdzony sposób kształtowania organizacji.

miejsce przyjazne
non-biznesowym founderom, naukowcom

Nasi pomysłodawcy, inżynierowie prowadzą wiele doktoratów wdrożeniowych. Synergia wymiany myśli i metod w zróżnicowanym środowisku ekspertów dziedzin inżynieryjnych.

strategia
Go To Market

Wznosimy hi-techowe innowacje do najwyższej gotowości technologicznej i biznesowej. Management R&D wycelowany w sukces rynkowy względem przyszłych potrzeb przemysłu.

business development
i marketing

Tworzymy marki i ich komunikację od podstaw, poprzez networking świadomie budując środowisko biznesowe i otoczenie dla powstającej technologii. Wspólnie zmierzamy do efektywnej komercjalizacji.

Paweł Modrzyński

Paweł Modrzyński

Co-Founder Nanores

„Venture building daje możliwość znalezienia bezpiecznej przystani osobom, które chcą pracować nad technologią, a równocześnie nie boją się odpowiedzi na pytanie, czy ich koncepcja jest potrzebna światu.”

venture builder

projekty seed i start-upy

jakość materiałów

pomiar gramatury i jakości materiałów wykorzystywanych w procesie produkcyjnym

nanotechnologia diamentowa

technologia poświadczania tożsamości i pochodzenia diamentów na rzecz zapewnienia zrównoważonego rozwoju przemysłu diamentowego

czujniki bardzo wysokiej próżni

miniaturowy czujnik z gorącą katodą opracowany do szybkiego pomiaru wysokiej i ultra wysokiej próżni

telekomunikacja

obniżanie kosztów infrastruktury telekomunikacyjnej za pomocą zwiększania dystansu transmisji światłowodów

procesy obróbki laserowej

chromatyczny konfokalny czujnik przemieszczenia do monitorowania procesu laserowego; umożliwi pomiar odległości pomiędzy głowicą i obrabianym podłożem

hardware dla medycyny

opracowanie nowoczesnego źródła światła w oświetlaczach endoskopowych, bazującego na właściwościach luminescencyjnych grafenu

hardware dla medycyny

maszyna umożliwiająca nakładanie powłok antybakteryjnych na panele dotykowe

współpracujemy z

FE POIR
Aby zobaczyć projekty R&D prowadzone przy wsparciu Funduszy Europejskich i NCBR, wejdź tutaj: dofinansowania.