Projekty

favicon Realizujemy projekt w ramach konkursu 1/1.1.1/2015 Szybka ścieżka pn. „Opracowanie usług NanoPatterning, NanoMarking oraz NanoIndividualization wraz z technologią innowacyjnych źródeł jonów dla Focused Ion Beam.”, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest opracowanie technologii wykorzystania mikroskopu jonowego (Focused Ion Beam) w branży jubilerskiej i obrocie kamieniami szlachetnymi, w szczególności diamentami.

Całkowita wartość projektu: 9.589.867,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 7.518.083,86 zł

favicon Z początkiem października 2017 roku, firma Nanores rozpoczęła współpracę z naukowcami w ramach Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "MOZART".

Pierwszy projekt jest realizowany wspólnie z dr inż. Łukaszem Radosińskim pracującym na co dzień na Politechnice Wrocławskiej, a obiektem badań są Nowe fotoindukowane, stabilizowane chemicznie odmiany węgla o mieszanej hybrydyzacji na podłożach metalicznych.

Modyfikacja Powierzchni Materiałów Optycznie Aktywnych w Mikro i Nanoskali to temat drugiego projektu realizowanego wspólnie z dr Markiem Gusowskim z Politechniki Warszawskiej.

Więcej o programie MOZART na stronie Wrocławskiego Centrum Akademickiego: https://wca.wroc.pl/informacje-o-programie-mozart